Prislista

Båtlängd
0-8 m 0-26 ft 107:-
8-11 m 26-36 ft 158:-
11-14 m 36-46 ft 214:-
14-19 m 46-62 ft 265:-
19-30 m 62-98 ft 430:-
Över 30 m över 98 ft 1.020:-
El 220 V 50:-

 

I segmentet 0-8 m samt 8-11 m hamnar båten i nästa storleks segment om bredden överstiger 3 m.
I segmentet 11-14 m samt 14-19 m hamnar båten i nästa segment om bredden överstiger 4 m.

Avgift per dygn gäller från och med 1 januari 2017 tills vidare.
Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 19 december 2016.

Tillbaka