Prislista

 

Båtlängder i meter och fot

Meter Fot Kronor
0-8 m 0-26 ft 110:-
8-11 m 26-36 ft 160:-
11-14 m 36-46 ft 215:-
14-19 m 46-62 ft 270:-
19-30 m 62-98 ft 435:-
Över 30 m över 98 ft 1.035:-
Ställplats 150:-

 

I segmentet 0-8 m samt 8-11 m hamnar båten i nästa storleks segment om bredden överstiger 3 m.
I segmentet 11-14 m samt 14-19 m hamnar båten i nästa segment om bredden överstiger 4 m.

Vid elanslutning tillkommer:
El 220 V 55 kr/dygn.
El 380 V 110 kr/dygn.

Swish, Lickershamns Fiskareförening:
1232787463

Avgift per dygn gäller från och med 1 januari 2018 tills vidare.
Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 12 december 2017.

Tillbaka